Cờ phướn

8,000  1,150 

Kích thước cờ phướn

30cm x60cm
40cm x 80cm
50cm x 100cm
70cm x 150cm

Thông tin khác

Kon Tum: in ấn Cờ phướn giá rẻ chất lượng cao vượt trội

Sản phẩm Cờ phướn được in ấn thành phẩm và vận chuyển đi các Huyện Đăk Hà, Huyện Đăk Tô, Huyện Ngọc Hồi, Huyện Đăk Glei, Huyện Sa Thầy, Huyện Tu Mơ Rông, Huyện Kon Rẫy, Huyện Kon Plông - Măng Đen, Huyện Ia H'Drai nhanh chóng, chuyên nghiệp