Xu hướng thiết kế

Sự ra đời và phát triển của các ngành công nghệ đã tác động toàn diện đến các ngành nghề; kinh doanh và các lĩnh vực trong đời sống.

Trong đó, ngành in ấn cũng là một ngành bị ảnh hưởng khá lớn về công nghệ. Một số ngành có liên quan đến ngành in ấn phát triển bị ảnh hưởng như: Báo điện tử đã dần dần thay thế cho báo in, sách điện tử cũng tương tự thay thế sách in truyền thống; các ấn phẩm dùng trong quảng cáo cũng dần bị thay thế bởi những quảng cáo trực tuyến…

Những điều này đã dần trở thành xu thế chung trong xã hội hiện nay vì đem lại nhiều lợi ích như: hiệu quả cao hơn; chi phí thấp và thân thiện hơn cho môi trường.