Giải pháp in In trên mọi chất liệu áp dụng công nghệ kỹ thuật số mới tại Kon Tum

-86%

In trên mọi chất liệu

Gạch men

8,000  1,150 
-86%

In trên mọi chất liệu

Sơ đồ/bản đồ

8,000  1,150 
-86%
8,000  1,150 
-86%

In trên mọi chất liệu

In ép kim, in nhũ vàng/bạc

8,000  1,150 
-80%
10,000  2,000 
-84%
10,000  1,600 
-84%
10,000  1,600 
-84%
10,000  1,600 
-84%
10,000  1,600 
-84%
10,000  1,600 
-84%
10,000  1,600 
-84%
10,000  1,600 
-84%
10,000  1,600 
-84%
10,000  1,600