In ép kim, in nhũ vàng/bạc

8,000  1,150 

Thông tin khác

Kon Tum: in ấn In ép kim, in nhũ vàng/bạc giá rẻ chất lượng cao vượt trội

Sản phẩm In ép kim, in nhũ vàng/bạc được in ấn thành phẩm và vận chuyển đi các Huyện Đăk Hà, Huyện Đăk Tô, Huyện Ngọc Hồi, Huyện Đăk Glei, Huyện Sa Thầy, Huyện Tu Mơ Rông, Huyện Kon Rẫy, Huyện Kon Plông - Măng Đen, Huyện Ia H'Drai nhanh chóng, chuyên nghiệp